Podobné slová: fakt, fenomén, prípad, realita, skutočnosť, úkaz, zjav, znamenie