Nevšímavosť

Podobné slová: ľahostajnosť, nezáujem, vlažnosť