Podobné slová: rozčarovanie, dezilúzia, stroskotanie