Otvoriť hlavné menu

Podobné slová: vec, nástroj, materiál

Spôsob: auto, loď, lietadlo