Získanie

rozlišovacia stránka

Opak slova: vrodený Podobné slová: čerpanie, dedičnosť, dosiahnutie, nadobudnutie, vymáhanie, vyťaženie