Usilovnosť

Podobné slová: snaha, pracovitosť, horlivosť