Podobné slová: klesanie, strácať, umieranie, zlyhanie