Prejavenie

Podobné slová: vyjadrenie, správanie, reč, hra, vyhlásenie, známka