Rozprávanie

rozlišovacia stránka

Podobné slová: hovorenie, rozhovor