Podobné slová: akosť, okolnosti, pocit, postavenie, situácia, skupenstvo