Podobné slová: triaška, vibrácia, báť sa, kmitanie, blikanie