Rozhodnutie

rozlišovacia stránka

Podobné slová: hlasovanie, odhodlanie, predsavzatie, určenie, zaumieniť si


  • Stojíme na rázcestí, v každej minúte, v každej hodine, každý deň sa rozhodujeme. Každé rozhodnutie je v súlade so súhrnom hodnôt, ktoré sme si vybrali, aby vládli nášmu životu. Keď si vyberáme tento súhrn hodnôt, vtedy robíme najväčšie rozhodnutie svojho života. (Benjamin Franklin)