Spokojnosť

Opak slova: nespokojnosť Podobné slová: blaho, pohoda, pokoj, súhlas