Prinášanie

Podobné slová: donášanie, dovoz Opak slova: odnášanie, odvoz