Spôsob: bohabojnosť, láska, miernosť, múdrosť, nádej, odvaha, pokora, rozumnosť, sila, spravodlivosť, viera, zmužilosť


Iné projektyUpraviť

  •   Wikipédia ponúka heslo týkajúce sa Cnosť