Ukazovanie

Podobné slová: predstieranie, upozornenie, gesto, predstavenie, prejav, prejavenie, dokazovanie, potvrdenie, poukazovanie