Podobné slová: dezercia, odchod, únik, vzdialenie, zmiznutie


Vittore Carpaccio 014.jpg