Podobné slová: cit, náklonnosť, láska, žáľuba, túžba, náruživosť, afekt, chtivosť, slabosť, pud, žeravosť