Znášanie

Podobné slová: niesť, nosenie, kladenie, zdolanie


Je lepšie bezprávie znášať ako vytvárať. (Marcus Tullius Cicero)