Pochyby (11. sloha, 3-5 verš), Monology, 1992 – CD, LP, MC – Janez – Praha, ČSFR

Súvisiace

upraviť