Zanechanie

Podobné slová: nechanie, nechať, ponechanie, opustenie, odísť, odídenie, vzdanie, odkázanie, Opak slova: dobro