Podobné slová: bodka, črta, písmeno, písmo, pokyn, prejav, signál, stopa, svedectvo, syndróm, symptóm, typ, znamenie