Stávanie sa

Podobné slová: rast, uskutočnenie, zmena