Opatrnosť

Podobné slová: obozretnosť, pozor, prozreteľnosť