Nečinnosť

Opak slova: práca, činnosť Podobné slová: pasivita, apatia