Ázijské príslovia

Tieto citáty sú vložené do tejto kategórie, nakoľko nie je jasné do ktorých krajín patria.