Podobné slová: zdeptať, zmoriť, zabiť, usmrtenie, vniknúť, zbitie