Podiel

rozlišovacia stránka

Podobné slová: účasť, časť, zložka, zastúpenie