Výnimočnosť

Podobné slová: výnimka, neobyčajnosť, zvláštnosť, mimoriadnosť