Ignác z Loyoly

španielsky rímskokatolícky kňaz, teológ, filozof, zakladateľ Spoločnosti Ježišovej

Svätý Ignác z Loyoly, vlastným menom Iñigo Lopey de Recalde (* 31. máj / 1. jún 1491 – † 31. júl 1556) bol zakladateľ Spoločnosti Ježišovej, stratég a mystik.

Ignác z Loyoly
Ignác z Loyoly
duchovný predstaviteľ
Narodenie 31. máj / 1. jún 1491
Loyola, Španielsko

Úmrtie 31. júl 1556
Rím, Taliansko

Potvrdené výroky

upraviť

Táto sekcia obsahuje zoznam citátov, čas a miesto, kde to autor povedal:

Prisudzované výroky

upraviť

Táto sekcia obsahuje zoznam citátov, ktorých autorstvo je prisudzované dotyčnej osobe:

 • Ak diabol zistí, že má nejaký človek jemné svedomie, snaží sa ho ešte viac zjemniť a priviesť jeho úzkostlivosť do krajnosti, aby tak nešťastne poblúdeného nakoniec odvrátil od duchovného pokroku.
 • Ak ťa diabol nemôže zviesť k hriechu, tak sa aspoň raduje, že ti spôsobil mrzutosť a pripravil ťa trochu o pokoj v duši.
 • Ak ťa obzvlášť trápi nejaká tvoja chyba, začni proti nej bojovať a neprestaň, kým ju s pomocou Božou nepremôžeš.
 • Boh je štedrý. Z jeho rúk dostanem to, čo nenájdem v rukách ľudí. Keď ľudia nedajú nič, obdržím všetko od Boha.
 • Boh je skúsený bankár, ktorý hodnotí lásku viac podľa skutkov ako podľa slov.
 • Bohu je každá vec milá iba natoľko, nakoľko pomáha ako nástroj ku konaniu dobra v spojení s ním.
 • Čím viac niekto sleduje chyby druhých ľudí, tým menej sa stará o poznanie svojich vlastných chýb.
 • Je celkom isté, že sa Boh k nám zachová veľmi štedro, ak v nás nájde veľkodušnú a hlbokú pokoru.
 • Je ťažšie ovládať ducha, ako trýzniť telo...
 • Jeden vzácny a vynikajúci čin ďaleko prevýši tisíc iných, obyčajných.
 • Kde je láska, tam sa dejú veľké veci, kde sa nič veľké nedeje, je to preto, lebo tam niet nijakej lásky.
 • Kto trestá príliš často, prezrádza tým skôr svoju netrpezlivosť ako snahu o disciplínu...
 • Kto zistí, že spravil chybu, nech neklesá na mysli. Aj chyby prospievajú zdraviu...
 • Lásku treba vložiť viac do skutkov ako do slov.
 • Márne sa namáha a pracuje ten, kto chce naprávať mravy druhých, keď nezačne najskôr sám u seba.
 • Na väčšiu česť a Božiu slávu.[3]
  • Ad maiorem Dei gloriam (la)
  • Zaužívaná skratka A.M.D.G. (O.A.M.D.G.). Pozn.: Stredná Európa pozná aj verziu Omnia Ad... (všetko na väčšiu...) Podobné: Vo všetkom sa usiluj o čo najväčšiu česť a slávu Božiu. (Ján z Kríža)
 • Nedbalosť a nezáujem vždy strpčujú lenivému človekovi každú prácu.
 • Nedávaj na ľudský ohľad, ale vnútorne buď tak slobodný, aby si mohol vždy urobiť aj opak.
 • Nemôže byť väčšieho omylu v duchovných veciach, ako chcieť spravovať druhých podľa seba.
 • Nič zo stvorených vecí nemôže spôsobiť v duši takú radosť ako Duch Svätý.
 • Nikdy nerobme alebo nepíšme nič, z čoho by mohla vzniknúť nejaká nenávisť alebo zatrpknutosť.
 • Opustiť Boha pre Boha je pre dušu veľkým ziskom, žiadnou stratou.
 • Pozorujte s hlbokou vnútornou bolesťou, aká veľká nevedomosť o Bohu panuje v všetkých ľudí a všade.
 • Pravda sa nedá nadlho umlčať. Môže sa na ňu síce útočiť, ale nemôže byť premožená.
 • Pravda žiari vždy svojim vlastným svetlom, zatiaľ čo lož sa zahaľuje temnotami, ale stačí, aby sa ukázala holá skutočnosť a lož je odhalená.
 • Pre žiadnu vec neopovrhuje svet rehoľníkmi tak, ako keď sa medzi sebou rozdeľujú na rôzne skupiny.
 • Rehoľník sa musí báť viac strachu pred chudobou ako chudoby samej.
 • Skutočne len veľmi málo ľudí chápe, čo by im Boh preukázal, keby sa mu celkom odovzdali.
 • Skúsenosť nás učí, že tam, kde sa vyskytuje mnoho prekážok, nasleduje aj väčší úžitok.
 • So zdravým telom budete môcť veľa urobiť, s chorým neviem čo budete môcť urobiť.
 • Spravodlivému človeku prospievajú aj tvrdé rany nepriateľov. Práve tým, že škodia, pomáhajú. Je tomu tak, ako keby dážď drahokamov spustošil vinicu, a tým obohatil jej majiteľa vzácnejším pokladom.
 • Ten, kto plní príkazy nadriadených nerád a s odporom, patrí medzi biednych otrokov.
 • Už samotným úmyslom pracovať pre duše vykonávate mnoho.
 • V čase, keď diabol pokúša dušu malomyseľnými myšlienkami, treba ju povzbudiť myšlienkou na dobrá, ktoré už od Boha prijala.
 • V podceňovaní malých hriechov je pre nás často skryté väčšie nebezpečenstvo, ako keby sme podceňovali veľké hriechy.
 • Vo všetkých veciach si zachovaj slobodu ducha a sleduj, kam ťa duch vedie.
 • Za rehoľníka nech sa pokladá ten, kto sa dokonale odpútal od sveta a opustil sám seba.
 • Zachovaj si vo všetkých veciach slobodu ducha. V ničom nedbaj na ľudské ohľady, ale zachovaj si ducha vnútorne slobodného, aby si stále mohol robiť aj opak toho, čo druhí. Nenechaj sa zastaviť nijakou prekážkou, aby si si ustrážil slobodu ducha.
 • Zmena podnebia nemení mravy. Keď neopustí nedokonalý človek sám seba, sotva sa stane lepším na inom mieste.

Vo výrokoch

upraviť

Referencie

upraviť

Táto sekcia obsahuje zoznam literatúry, v ktorej sa daný citát tiež vyskytol:

 1. MÜHS, Wilhelm: Slovom srdca, 365 myšlienok o láske. Bratislava: Nové mesto, 2000, s. 54. ISBN 80-85487-61-6
 2. Časopis: Stanislavovské zvesti 1, Trnava: Posol B.S.J, 1941, s. 7
 3. Zostavovateľ: KUŤÁKOVÁ, Eva a kol.: Moudrost věků, Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení. Praha: Členská knižnice nakladatelství SVOBODA, 1988., s. 33. 73/601-22-8.5

Iné projekty

upraviť
 •   Wikipédia ponúka heslo týkajúce sa Ignác z Loyoly
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Ignác z Loyoly