Organizovanosť

Podobné slová: usporiadanosť, celok