Podobné slová: amen, koniec, stop, terč, určenie Opak slova: štart, začiatok

Modern Pentathlon 2004 Olympics.jpg