Zapieranie

(Presmerované z Zapretie)

Podobné slová: klamstvo, opieranie, popieranie, potlačenie, prekonanie, tlačenie