Podobné slová: úcta, posvätnosť, vznešenosť, veľkosť