Bezvýhradnosť

Podobné slová: absolútnosť, úplnosť