V mene Božom? Nie! V mene pokoja, starého zvyku, pretože to je normálne, pohodlné a nie je to nebezpečné. (Alfréd Delp)

Iné projekty upraviť

  •   Wikipédia ponúka heslo týkajúce sa Kresťan