Podobné slová: nasýtenie, realizovať, splnenie, uskutočnenie, plnosť