Podobné slová: činnosť, konanie, podujatie, práca, pôsobenie, zábava