Podobné slová: litánie, modlitba, žiadosť, žobranie