Zdanie

javenie sa vecí ako niečo iné, než v skutočnosti sú

Podobné slová: dojem, efekt, chiméra, klam, omam, poňatie, potucha, predstava, prelud, sen, tušenie, vidina, videnie, zjavenie