Zdanie

javenie sa vecí ako niečo iné, než v skutočnosti sú

Súvisiace

upraviť