Pôsobenie

rozlišovacia stránka

Podobné slová: akcia, ovplyvňovať, prenikanie, výchova