Podobné slová: vykonať, spraviť, vyrobiť, spôsobiť, absolvovať, pripraviť