Stretnutie

Podobné slová: beseda, kontakt, schôdzka, zápas