Kresťanstvo

monoteistické náboženstvo, ktorého členovia veria, že Ježiš je syn Boží a spasiteľ sveta
nehraj tragédiu alebo nebo a peklo na zemi. Nebo a peklo som si vyhradil ja. (Ludwig Wittgenstein)
  • Zrodila sa v deň, keď bol človek povolaný, aby vo svojom dočasnom pozemskom živote uskutočňoval ľudskú dôstojnosť v osobnej slobode, v rešpektovaní práv druhého človeka a v praktozovaní bratskej lásky ku všetkým. Nikdy pred Kristom neboli vyslovené podobné myšlienky. Demokracia je zviazaná s kresťanstvom v myslení i v čase. Zrodila sa s ním len postupne, po dlhom tápaní, niekedy za cenu optovného upadnutia do barbarstva. (Róbert Schuman)

Iné projekty upraviť

  •   Wikipédia ponúka heslo týkajúce sa Kresťanstvo
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Kresťanstvo