Mimoriadnosť

Opak slova: obyčajnosť, všednosť, priemer Podobné slová: výnimočnosť, neobyčajnosť, nevšednosť, nadpriemernosť