Podobné slová: pretvárka, pokrytectvo, klam, falošnosť