Otvoriť hlavné menu

Podobné slová: pretvárka, pokrytectvo, klam, falošnosť