Podobné slová: ovládnutie, vymáhanie, zmocnenie sa, získanie