Primitívnosť

Podobné slová: nedokonalosť, prostota