Otvoriť hlavné menu

Opak slova: Krása Podobné slová: mrzutosť, nepríjemnosť, neslušnosť, hrubosť, znetvorenie