Škaredosť

rozlišovacia stránka

Opak slova: Krása Podobné slová: mrzutosť, nepríjemnosť, neslušnosť, hrubosť, znetvorenie