Podobné slová: akcia, aktivita, beh, dielo, funkcia, hra, chod, podnikanie, práca, ruch, úloha, var, vykonávanie, zamestnanie Opak slova: nečinnosť, pasivita